Život budhistických mnichů

 

Buddistický mnich Zdroj : https://img.ihned.cz

Buddhistický mnich. Člověk, který odešel do ústraní od lidí, aby našel sám sebe. V jazyce pálí je označován jako bhikkhu, v přesném překladu „Ten, co žije z almužen“. Ženská podoba tohoto slova zní  bhikkhuní. Že jste nevěděli, že existují i ženské buddhistické kláštery? Ale ano, existují. Co dalšího možná nevíte o životě buddhistických mnichů?

Pravidla mnišského života

Mezi základní pravidla života buddhistického mnicha či mnišky patří zákaz používání líčidel a zkrášlovatel, jídlo v odpoledních hodinách, přesný čas se liší v různých zemích a školách, dokonce i používání peněz. Peníze jsou prostředek k manipulaci. Buddhistický mnich nesmí pracovat pro výdělek. Postupem času však začala vznikat vlastní klášterní hospodářství. Spousta mnichů pracuje v oblasti zemědělství.

Mnich vlastní pouze základní věci, které potřebuje k životu. Mezi ně patří roucha, opasek na jeho přepásání, miska na jídlo a břitva k oholení hlavy.

Reklama
Přidejte se k nám

Pravidel v životě buddhistického mnicha je spousta. Pohybujeme se v řádu stovek různých pravidel, která by měl buddhistický mnich dodržovat. Pouze čtyři z nich jsou však nenapravitelná. Znamená to, že osoba, která je poruší, se již nikdy v tomto životě nemůže stát mnichem. Zabití jiné osoby, vědomý sexuální styk s jinou bytostí (i se zvířetem), vědomá krádež a vychloubání se nedosáhnutými spirituálními zkušenostmi a schopnostmi. Pokud mnich některé z těchto čtyř pravidel poruší, okamžitě přestává být mnichem.

Mezi další pravidla mnišského života patří zdržet se zbytečného mluvení, pomlouvání, falešnosti, zlovolnosti a chamtivosti.

Mezi hlavní etická pravidla buddhistických mnichů (i laiků) patří „neubližování“. Myšlenka to, že vše živé na planetě si je rovno a že žádný z lidí nemá právo na týrání, či jiné špatné zacházení s čímkoliv živým. K tomuto špatnému chování patří nejen fyzické násilí, nýbrž i psychické, ke kterému se lidé často snižují.

Život buddhistických mnichů Zdroj : http://docplayer.cz

Podle roucha poznáš mnicha

Dříve bylo roucho sešito z několika kusů látky obarvené přírodními barvami. Hlínou, barvivy z kůry stromů, listů či různých plodů. V dnešní době už tohle samozřejmě neplatí a barvy mnišského roucha se liší podle buddhistických škol a také podle země, čí území. Například tibetského mnicha poznáme podle roucha v barvě šafránu, pro japonský zen je typická černá barva roucha, pro Koreu šedivá a pro jihočínské mnichy jasně oranžová.

Co si budeme nalhávat, život buddhistického mnicha je opravdu životem specifickým a málokdo si dokáže představit, že by se nechal dobrovolně zavřít do kláštera. Je ovšem pravda, že většina pravidel stojí za to, aby se nad nimi zamyslel každý z nás, a pustil do svého života alespoň závan nesobeckosti, úcty k okolí i k sobě samému. Je to jen malý střípek lidskosti, které je v každém z nás.

Meditující mnich Zdroj : http://www.stoplusjednicka.cz

 

Sdílejte článek
[fbcomments]