Totalitní režimy

Vladimir Iljič Lenin
Foto: ytimg.com

Totalitní režim je druh nedemokratické vlády nastolená masivní idealistickou propagandou a brutalitou. Nejznámější totalitní režimy jsou Fašismus, Nacismus a Komunismus.

Rysy totalitní vlády: 

 • Státem vynucená ideologie
 • V čele státu jen jedna politická strana
 • Zastrašování a tajná policie
 • Státem řízena ekonomika
 • Uzavřené hranice
 • Stát ovládá veškerá média

Fašismus: V Itálii nebyla situace po 1.světové válce vůbec dobrá, protože nezískala všechna slíbená území, které jim slibovala dohoda. Italská vláda za to schytala velkou kritiku a vojáci s generály se začali bouřit. A tak se na scéně objevuje Benito Mussolini a jeho nově založená Národní Fašistická strana. Od roku 1919 zakládá bojové svazy. Členové takového svazu byli většinou důstojníci, vojáci, ale také dělníci a inteligence. A jak se vůbec Mussolini a fašisté dostali až na vrchol? To je prosté, lidem sliboval, že zlepší ekonomiku, nechá odstranit bažiny, které sužovali Itálii a lidé mu to uvěřili. Mussolini slib, že nechá odstranit bažiny splnil , a tak se na politickou scénu dostali fašisté.

Pochod na Řím: Než se chopili moci fašisté došlo k pokojnému převratu ve státní správě. V roce 1922 se uskutečnil tzv. pochod na Řím, který se obešel úplně beze zbraní, protože Mussolini sjednotil všechny vojáky, takže se tehdejší vláda neměla jak bránit a nezbylo jí nic jiného než vládu předat Mussolinimu.

Vláda Benita Mussoliniho: Vláda, kterou vládl Benito Mussolini byla ze začátku ta, kterou si lídé představovali, ale poté nastal teror, vyhrožování, vydírání, Vraždy a pronásledování se stalo na denním pořádkem. Mussolini přijal titul Duce (vůdce).

Benito Mussolini Zdroj: Wikipedia.org
Reklama
Přidejte se k nám

Nacismus: Nacismus se ze začátku dal přirovnat k situaci v Itálii po 1.světové válce. Německo zasáhla velká krize, byla velká nezaměstnanost, zemi sužoval hospodářský chaos a Německo nebylo schopné vyplácet válečné reparace – daň za rozpoutání války. A tak se lidé v Německu začali obracet za extremistickými stranami s nadějí, že oni by situaci v zemi mohli urovnat. Největší podporu získala strana NSDAP – Nacionalistická strana vedená Adolfem Hitlerem. Nacionalismus, který hlásali byl německou formou fašismu, ale německým fašistům se říkalo nacisté. Ideologie, kterou se nacisté řídili byl Hitlerův spis Mein kampf – můj boj, který sepsal ve vězení. Podle tohoto spisu se lidé řadí buď na rasu nejvyšší – tzv. Árijská rasa (Němci a Germánské národy) a ostatní – tzv. podlidi. V roce 1932 vyhrává NSDAP parlamentní volby a o rok později se stává Adolf Hitler říšským kancléřem. Ve stejný rok vypukl požár v Říšském sněmu, který údajně založili komunisté. Už delší dobu se Hitler pokoušel vyřadit komunisty z politiky a tento incident mu hrál do karet. Později Hitler žádá německého prezidenta o uplatnění článku 48 Výmarské ústavy, na základě kterého nastává v Německu diktatura. Poté co byl uplatněn tento článek Hitler tlačí na prezidenta, aby  podepsal tzv. zmocňovací zákon, podle kterého se  Adolf Hitler stává diktátorem. 

Nejvyšší představitelé nacismu: 

 • Adolf Hitler – získal titul Führer (vůdce)
  Adolf Hitler Zdroj Wikipedia.org

   

 • Heinrich Himmler – velitel SS, šéf gestapa, ministr vnitra
  Heinrich Himmler Zdroj: Wikipedia.org

   

Joseph Goebbels: Ministr propagandy

 

Joseph Geobbles Zdroj: Wikipedia.org

 

Komunismus: Komunismus se dá popsat, jako politická ideologie, která uznává společné vlastnictví a odmítá třídní rozdíly mezi lidmi. Zastánci této ideologie se nazývají komunisté. První zmínky o komunismu se objevily už v antice a v novověku. V první polovině 19.století vznikly první komunistické směry, které se lišili jak si poradí s rovnoprávností. Nejdůležitější myšlenky o vytvoření komunismu měl Karl Marx a Friedrich Engels. Komunismus se rozšířil hlavně v období 1.světové války a to v roce 1917 při VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce), kdy politická strana tzv. Bolševici svrhla cara a nastolila svojí vládu. Vůdce této strany byl Vladimir Iljič Lenin, který založil společně se svým společníkem Trockým základy komunistického režimu pro několik desetiletí. V SSSR byla po nastolení této vlády dlouhá občanská válka, která nepomáhala k situaci země, protože přídělové hospodářství bylo lidem vynuceno násilím. Po Leninově smrti v roce 1924 nastoupil na místo Josif Stalin. Stalin nastolil největší společné vlastnictví, ale byl hodně podezřívavý a to se mu nevyplatilo při napadení SSSR v roce 1941, kdy nechal postřílet své nejvyšší důstojníky. Další významnou osobností komunismu byl Nikita Chruščov, který nastoupil v roce 1953 po Stalinově smrti a zároveň, kdy probíhala tzv. Studená Válka. Chruščov přinesl do celého sporu takové uvolnění vztahů, ale díky tomu, že byl „mírný“ nezůstal ve vedení moc dlouho.

 

Komunismus v ČR: V ČSR byl komunismus nastolen v roce 1948 po velkém tlaku na prezidenta Edvarda Beneše, který během války podepsal smlouvu se Sovětským svazem. Po válce jsme spadali do států východního bloku, což znamená do seskupení států, které ovládal komunistický režim. V roce 1955 jsme spadali do tzv. Varšavské smlouvy. Dále zde byli státy jako např. Albánie, Bulharsko, Maďarsko, Německá demokratická republika, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Když ČSR v roce 1968 vojensky obsadil Sovětský svaz v médiích se také zmiňovalo ,,začali nás okupovat státy Varšavské smlouvy“. Komunisté se na našem území drželi přeš čtyřicet let než nastal 17.listopad a s ním Sametová Revoluce při, které byl svržen komunistický režim.

 

Josif Stalin Zdroj: Wikipedia.org
Vladimír Iljič Lenin rok. 1887 Zdroj: Wikipedia.org
Karl Marx Zdroj: Wikipedia.org
Sdílejte článek
Autor má rád historii, hlavně období 2. světové války a středověk. Mimo historii se zajímá o sport a rockovou/metalovou hudbu.

Komentujte prostřednictvím facebooku