Prastarý odkaz Spartských válečníků

Městský stát Sparta, nazývaný také Lakedaimón, se rozkládal na území dávné Lakónie na jihu Peloponéského poloostrova přibližně 900 až 192 let př.n.l. Čím byli její obyvatelé a válečníci natolik vyjímeční, že se po dvou tisících letech o Spartě stále mluví, a bezpochyby ještě dlouho mluvit bude?

Zdroj: Pinterest

Sparta – naprosto unikátní militaristický stát. Každý v něm byl již od útlého věku podrobován striktní výchově, která zahrnovala bití, ponižování, týraní, hladovění  a v neposlední řadě také bičování, při kterém nebylo povoleno dávat najevo bolest, jinak následoval další trest. Děti dostávali pramálo jídla, avšak měli možnosti si jídlo obstarat sami – buďto lovem či krádeží. Za krádež, při které nebyli mladí sparťané chyceni, byli pochváleni. Cílem této výchovy bylo dosažení poslušného, ctihodného a naprosto věrného válečníka. Takový válečník poté většinu svého času trávil výcvikem k boji a připravováním na válku, protože jiné činnosti, jakožto zemědělství, či věnování se řemeslům, jim bylo zapovězeno. Válečná povinnost jim skončila až v 60. letech, kterých se ovšem málokterý strážce Sparty dožil.

Ne nadarmo se Spartší občané nazývali „přirozenými ochránci Řecka“ a byli jeho velkou chloubou. Králové Sparty dokonce věřili, že jsou potomky samotného Hérakla, jenž se v řecké mytologii proslavil nadlidskou silou a mnoha hrdinskými činy.

Zdroj: Pinterest

Reklama
Přidejte se k nám

Co však tyto jižanské válečníky z Řecka proslavilo po téměř celém světě? Bezpochyby Bitva u Thermophyl! Odehrála se 480 let př.n.l. a Sparta společně s Athénami podlehly tehdy jednomu z největších vládců,  Králi Králů Xerxovi,  kteří v té době existovali. Proč však Spartu proslavila bitva, ve které byli nejlepší válečníci antiky poraženi? Odpověď je vcelku snadná a postupně k ní dojdeme. Řecký historik Hérodotos se zmiňuje, že celá perská armáda čítala okolo 5 300 000 mužů, naproti tomu Sparťanů bylo okolo 1 200 (plus asi 6 800 Řeků různého původu).

Před bitvou dostal Leónidas, tehdejší král Sparty, šanci na vyjednávání. Velevládce Xerxes vyzval Leónida, aby se svou družinou složili zbraně. Načež se Spartský král svou odpovědí zapsal do historie, když odvětil: „Molón labe!“ , tedy v překladu – „Pojď si pro ně!“

Zdroj:Pinterest

Jeden ze starověkých řeckých básníků, Simónidés z Keu, složil na počest padlých Sparťanů epitaf, jenž je vyryt do kamene na místě, kde se kdysi bitva odehrála:

Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám.

 

Dokážete si v dnešní době míru představit, že byste byli nuceni prokázat stejnou loajalitu vůči svému státu? A považovali byste složit život za vlast jakožto za nejvyšší možnou poctu?

 

 

Sdílejte článek
Autor je milovníkem fantasy, historie a hudby. Ve volných chvílích se věnuje studiu, psaní článků a sportování.
[fbcomments]