Kapitán William Kidd – opravdu zakopal poklad nesmírné hodnoty?

William Kidd. Slavný pirát, který někde zakopal svůj poklad z kořistí, které získal z napadených a oloupených lodí? Nebo obchodník, jehož vítr osudu se obrátil proti němu v tu nejnevhodnější chvíli? Existuje opravdu jeho legendární poklad nebo to byla jen zástěrka pro vykoupení jeho vlastního života? Mnozí věří, že poklad opravdu existuje a nepochybují o tom, že ho jednou někdo objeví.

Pozadí doby 

17. století bylo pro Británii typické, kromě revoluce moci, také obchodování s nesmírně bohatým indickým vládcem. S tímto čilým obchodem se pojí i těžkosti v podobě pirátských lodí, které přepadávaly lodě východoindické společnosti. Tento fenomén se rozrostl do takové míry, že Velký Mughal, indický vládce, se kterým Anglie nadšeně obchodovala, vyhrožoval, že tuto spolupráci za takto nevýhodných podmínek ukončí. Na to konto se král Vilém III. rozhodl vydávat tzv. Kaperské listy obchodníkům plavícím se po Indickém oceánu.

Tyto listiny, podepsané samotným králem, opravňovaly jejich držitele k zatčení nepřátel státu ve jménu krále a zprivatizování majetku, jež se na lodi nacházel. Tento majetek se nadále stal majetkem privatýra, kterým se držení těchto listin stal i William Kidd. Čili původně se vydal na moře proto, aby piráty lovil. A s nimi i nepřátelské francouzské lodě, na které měl podle listiny rovněž právo. Byla to obrovská šance na získání pohádkového bohatství.

Dobový portrét kapitána Williama Kidda. Zdroj : upload.wikimedia.org

Zadlužený privatýr a smolná plavba

Reklama
Přidejte se k nám

Will Kidd se narodil v roce 1645 v Dundee ve Skotsku, přesné datum narození není známo. V dospělosti se přestěhoval do New Yorku a stal se obchodníkem. Oženil se a měl dvě dcery. Byl bohatý, úspěšný a vlivný, ale jak to tak bývá, vše je pomíjivé. I obchodník William Kidd se rozhodl využít Kaperských listů k vlastnímu zbohatnutí a samozřejmě i k boji proti pirátským lodím.

Bohužel nebylo zdarma listinu od krále obdržet. William se spojil se čtyřmi spoludílníky, sám musel prodat svou loď Antigua, aby mohl zaplatit svůj podíl. Za tuto cenu se stal kapitánem trojstěžníku Adventure Galley o 34 dělech a s posádkou 150 mužů, z nichž každý se hnal za stejnou vidinou obrovského a snadně nabitého bohatství. Dostat se na takovou loď bylo jako vyhrát loterii. Námořníci nedostávali plat, měli však přislíbenu část z každé kořisti. Žádná kořist, žádná odměna. Jak jednoduché.

Po tom, co v roce 1696 získal tuto vzácnou listinu, se vydal se svou posádkou na oceán, který představoval jednu velkou pokladnici a vidinu bohatství. Tady Williama potkala první velká smůla. Plavil se dlouho, ale žádná loď, pirátská či francouzská, ze které by mohl profitovat jak on, tak i jeho posádka, se na obzoru neobjevila. Čím déle to trvalo, tím byla posádka nervóznější a domáhala se platu. Což byla obtížná věc, jelikož byl na tom nyní jejich kapitán stejně bídně, co se týkalo financí. Kvůli zakoupení Kaperských listů se značně zadlužil u svých spoludílníků. Postupem času se námořníci začali dovolávat toho, aby další loď byla přepadena a oloupena, ať už bude nepřátelská, či ne. Kidd to ale rázně zamítal, a vzpouru námořníků potlačil. Jeho úkolem bylo eliminovat hněv indického vládce a nebezpečí pirátství, ne pirátství podporovat.

Osudná loď a tragický spád

Když se konečně na obzoru objevila loď, zaradoval se. Byla to ta, kterou potřeboval. Východoindické společnosti nepatřila, ale nebyla ani pirátská. Vstoupil na její palubu a vyžádal si dokumenty na základě svých. Když zjistil, že dokumenty k lodi jsou francouzské, na nic nečekal a nechal zprivatizovat veškeré bohatství, které loď převážela. Zlato, zlaté šperky i štůčky vzácného hedvábí. Konečně mohl vyplatit svou posádku a vrátit se zpět, aby splatil dluhy spoludílníkům.

Jakmile se však vrátil do New Yorku, byl okamžitě zajat a uvězněn. Dozvěděl se, že loď, kterou přepadl a zprivatizoval, byla arménská loď pod ochranou Británie. Byl odsouzen za pirátství k trestu smrti oběšením, kterýžto trest byl pro piráty typický.

Soud však byl velmi zvláštní. Doklady, podle kterých by Kidd mohl dokázat, že loď zprivatizoval právem, se ztratily neznámo kam. Soud dokonce podplatil některé členy posádky, aby svědčily proti kapitánovi, a aby měli jistotu, že Kidd bude opravdu viset, obvinili jej z vraždy jednoho člena posádky, což podplacení námořníci podpořili smyšlenou historkou o úkladné vraždě. Ve skutečnosti šlo o nešťastnou náhodu, když se Kidd snažil uklidnit situaci rebelujících námořníků. Podle všeho měl vzít jednoho z nich po hlavě okovaným kbelíkem. Napadený námořník upadl do bezvědomí a druhý den bohužel na následky zranění zemřel.

Poklad kapitána Kidda

Ve snaze zachránit si holý život v procesu soudu doznal, že bohatství nabyté z osudné lodi zakopal a navedl své soudce přímo k němu. Toto bohatství ho však nezachránilo a i přesto, že jej prakticky navrátil koruně, byl odsouzen. Noc před popravou učinil poslední zoufalý pokus o svou záchranu. Tímto pokusem byl dopis vlivné osobě, v němž se doznává, že poklad, ke kterému ukázal cestu, nebyl jediný, který zakopal. Podle Kiddova dopisu zakopal ještě jeden a mnohem větší. Tento dopis však Kidda nezachránil, nebyl na něj již brán zřetel a Kidd Byl druhého dne opravdu popraven.

Byl pověšen roku 1701, 23. května na břehu Temže. Na druhý pokus. Při prvním se s ním utrhl provaz. Při obyčejném procesu by to znamenalo odsunutí trestu, ale William Kidd byl až moc vážný případ a o jeho smrti bylo rozhodnuto dávno před odsouzením, celý soud byl zinscenovanou fraškou. Velký Moghul si striktně přál jeho popravu.  Jeho tělo, namazané smůlou, viselo nad Temží ještě několik měsíců pro výstrahu pirátům.

Kiddovo mrtvé tělo viselo nad Temží několik měsíců. Zdroj : http://ontanomagico.altervista.org

Stopy k pokladu

Poklad se nikdy nenašel. Ovšem, našli se tací, kteří k němu objevily stopy. Údajně se skrývá na ostrově v Jihočínském moři. Všechny akce, které měly vést k jeho nalezení, však dopadly neslavně. Jeden z největších nadšenců minulého století, který věřil, že Kiddův poklad najde, byl Richard Knight. Ten se vydal přímo na ostrov, který našel podle starých map nalezených v Kiddově majetku. Ve dvojitém dně jeho truhly, v psacím stole i za zrcátkem ve víku. Ostrov tenkrát spadal pod Vietnam a nebylo možné se na něj legálně dostat. Připlul k němu nelegální cestou, byl však spatřen a skončil na dlouhou dobu ve vietnamském vězení, kde s ním bylo zacházeno jako s americkým špionem. Z tohoto zajetí se zázrakem dostal, nikdy se ale nepřestal o Kiddův poklad zajímat. Zemřel v roce 2002.

Richard Knight po vysvobození z Vietnamského vězení. Zdroj : http://www.theargus.co.uk

 

Podaří se někdy někomu tento bájný poklad najít? Nebyl to jen Kiddův poslední pokus o záchranu svého nespravedlivě odsouzeného života? Kam pak ale vedou mapy, které byly nalezeny v jeho majetku?

Legenda či skutečnost? Co myslíte vy?

.

 

 

 

Sdílejte článek
[fbcomments]